Daltonská výuka

PÁTEK 11.1.2019 Opakování na pololetní práci

Dalton byl dnes uzpůsoben tomu, abychom se procvičili na pololetní práci, proto jsme pracovali v pracovních sešitech matematiky a češtiny. V češtině jsme především vyplňovali cvičení na vyjmenovaná slova a zopakovali jsme si trochu rod ženský. V matematice to pak byla směs rovnic, početních operací, slovních úloh a násobení a dělení. Všichni doufáme, že nám tento Dalton pomůže k tomu, abychom napsali pololetkyn na krásné známky!

PÁTEK 14.12.2018 Téma: Vánoce

S dětmi jsme se dnes naladili vánoční náladou pomocí Daltonu. Nově byla do daltonského bloku přidána i angličtina, tentokrát ale jen v lehké formě. Děti přiřazovali správná slova do vánoční písně. V matematice počítali zapeklité vánoční slovní úlohy, například za jak dlouho vyhoří svícen se 4 svíčkami, když je zapílíme všechny najednou a 1 svíčka hoří 45 minut. V češtině se dozvěděli zajímavosti o jmení, betlému a dalších věcech, jež jsou s Vánoci spojeny. V extra úkolech si mohli vyluštit čtyřsměrku, nakreslit vánoční obrázek, vyluštit vánoční bludiště nebo třeba napsat myšlenkovou mapu. Podařilo se nám vánočně naladit, a všichni se nemůžeme dočkat svátků!


PÁTEK 7.12.2018 Téma: Jdeme do divadla

V Daltonském bloku, který byl tradičně zaměřen na ČJ a M, děti řešily úkoly ohledně stáří našeho Zlínkského divadla a počtu jeho sedadel. Slovní úlohy připadaly některým dětem poměrně složité, protože bylo potřeba, aby pozorně četli zadání a popřemýšleli nad ním. Nakonec ale většina z nich úlohy vyřešila, což potěšilo nejen mne, ale i je samotné. Český jazyk byl vystaven na porozumění textu. Děti se něco dozvěděly o etiketě a zároveň musely odpovídat na otázky, které se vázaly k textu. V extra úkolech, ke kterým se dnes dostali téměř všichni, si mohli vyřešit matematickou Mikulášskou hádanku, pracovat s mapou ČR a vyhledávat různá pohoří či si dokonce číst z vlastní knihy nebo čítanky. Zde přikládám fota dětí při práci s mapou. Pro někoho to bylo těžké, někdo se v tom vyloženě vyžíval. :)

 

PÁTEK 30.11.2018

Dnešní Dalton byl zaměřený na opakování učiva jak v českém jazyce, tak i matematice. Téma nebylo nikterak jednotné, avšak i přesto si troufám říct, že děti bavilo. V rámci češtiny si zopakovali všechny pády, kde skloňovali podstatná jména a museli se rozmýšlet, zda uvedený pád je správný či není. V matematické části pak řešili úlohy zaměřené na zlomky. Zlomky jsou poměrně oblíbeným učivem v naší třídě a děti v něm doslova excelují, a proto je tahle matematická část bavila - mohli vybarvovat útvary a pracovat s učivem, které jim jde a tedy je motivuje do další práce. EXTRA úkoly byly velmi rozmanité. Někteří mohli rýsovat pomocí kružítka květinu, kterou následně vybarvovali, jiní zase pracovali s mapou ČR a vyhledávali pohoří a jejich největší horu. Jiná skupinka dětí pak vymýlešla 15 slov rodu středního, které skloňovali do všech pádů. Dle mého názoru byl Dalton velmi vydařený, ačkoli pro některé poměrně složitý, a to především kvůli pádům, které děti začaly zapomínat. Všechno ale brzy doženeme! :)

ÚTERÝ 20.11.2018 

Dnešní Dalton jsme opět pojmuli jako samostatnou a skupinovou práci v pracovních sešitech do M a ČJ, jelikož se nám to posledně osvědčilo a spoustu dětí velice bavilo. V části matematiky žáci procvičovali zlomky a zároveň se trochu procvičili v geometrii a počítání kachlíků. Co se českého jazyka týče, tak tam žáci opakovali slova jednoznačná a mnohoznačná. Jako extra úkoly na ně čekala hra DIPO - Zlomky a matematický rébus. Pro extra rychlíky pak bylo připraveno zjišťování různorodých údajů o našem patře, kde sídlíme. :) Žáci všichni do jednoho krásně pracovali a moc jim to šlo!

PÁTEK 16.11.2018 - Téma: Zvířecí svět

Dnešní Dalton se nesl ve znamení zvířat. V rámci povinných úkolů jsme měli jazyk český a matematiku. V jazyce českém si děti procvičily abecedu, zvířecí rčení a museli doplňovat vhodná přídavná jména k daným zvířatům. Žáci pracovali také na krasopisném přepisu básně o hadu škrtiči. V matematice pak zopakovali značení zlomů a počítali slovní úlohy. Extra úlohy byly ve znamení práce s encyklopediemi o zvířatech, kdy žáci vytvářeli plakáty a zjišťovali různé zajímavosti o různých zvířatech.

Téma bylo pro žáky atraktivní, a proto věřím, že si tenhle Dalton užili naprosto všichni!

ÚTERÝ 6.11.2018 

Dalton se dnes výjimečně konal v úterý, a to kvůli nadcházejícímu koncertu (v pátek). Děti nechtěly být o Dalton ochuzeny, a tak jsme dnešní Dalton zvolili trochu netradičně. Děti dostaly zadány úkoly z pracovních sešitů do Jazyk českého a matematiky, na kterých pracovali v průběhu 2 vyučovacích hodin. V matematice vytvářeli čtverce a kosočtverce, stříhali je napůl a rozhodovali se o rovnoramennosti trojúhelníků. Netradiční byla tahle úloha také v tom, že děti důkazy o trojúhelnících vlepovali do pracovního sešitu. Šlo o to, aby děti procvičily svoje prostorové a logické myšlení. V rámci češtiny si žáci zopakovali vyjmenovaná slova. 

PÁTEK 2.11.2018 - Téma: Halloween
Dnešní Dalton byl zaměřen na Halloweenské téma. Žáky opět čekaly dvě části pracovního listu, a to část matematická a část češtinářská. V matematice si děti procvičily všechny matematické operace, a to násobení, dělení, sčítání i odčítání především pomocí slovních úloh, písemného sčítání, dělení se zbytkem a dalších. V rámci češtiny si žáci procvičili čtení s porozuměním, kde na základě přečteného textu měli odpovídat na otázky. Na procvičení je také čekalo určování pádů nebo časování sloves. V extra úkolech pak mohli kreslit vydlabanou dýni nebo popisovat, zda doma Halooween slaví, jaký kostým by si na sebe vzali popřípadě co by vyvedli lidem, kteří by jim neotevřeli dveře a nedostali sladkosti. Každý si mohl vybrat to, co jej nejvíc baví a co mu nejvíce šlo. :)

PÁTEK 12.10.2018 - Téma: VZNIK ČESKOSLOVESKA
Daltonská výuka byla tento den zaměřena na státní svátek 28. října. Žáci se dozvěděli, proč je tento den svátek pomocí videa a prezentace. V rámci učiva pak žáci pracovali na vytvořených pracovních listech z hlediska jazyka českého (doplňování i/y, časování sloves z textu, skloňování podstatných jmen, opakování vět oznamovacích a tázacích) a z hlediska vlastivědného, kde dostali poměrně obsáhlý text, který měli za úkol si přečíst a následně odpovídali na dotazy typu, kdy se konala 1. světová válka, atd. Všechny informace získali přečtením textu. Extra bodíky pak mohli dostat za práci s dětskou knihou o T.G.Masarykovi. 

Dnešní Dalton byl součástí projektu 28. října, jehož se naše třída účastnila. Pro bližší info a fotky se koukněte do rubriky ´Nahlédnutí do výuky´. Všechny žáky musím opět moc pochválit za jejich aktivitu a zapálením, s nímž celý den pracovali. Podle mě se dětem Dalton moc povedl!

PÁTEK 5.10.2018 - Téma: VESMÍR

První blok Daltonu tohoto roku byl věnován tématu VESMÍR. Na začátek bylo dětem puštěno naučné video, kde si mohli zopakovat znalosti, které již nabyli v minulých letech a některé nové znalosti mohli nabýt. Ten, kdo dával při pouštění videa pozor, mohl nabýt extra bodů navíc, jelikož jim po první hodině byly odkryty otázky, které se týkaly vesmírných znalostí, jež byly prodiskutovány ve videu. Žáci pak samostatně či ve skupinkách pracovali na vyplňování pracovního listu, jež byl celý zaměřen na Vesmír. V jazyce českém žáci museli přečíst krátký článek a následně odpovědět na otázky z něj. Řešili přesmyčky a vyhledávali konkrétní slova v textu. V matematické části se pak ocitli ve vesmíru, kde se v ochodě neplatilo penězy, ale venušemi a počítali tak vesmírné slovní úlohy. Neminul je ani vesmírný šipkový graf pomocí něhož museli zaznamenat vesmírné zvíře. Úkoly dobrovolné pak byly zaměřeny z části na vesmírnou matematiku a z části na přírodopis. 

Děti byly velice šikové a každý poctivě pracoval sám, popřípadě s pomocí kamaráda. Děti dalton velmi bavil a se svou prací byli naprosto všichni spokojeni. :)

 

Co je to Dalton?

Daltonský učební plán je metodický způsob výuky, jehož autorkou je Helen Parkhurstová.

Je způsob výuky, který staví na třech základních principech:

  •  volnost - být zodpovědný za své učení
  • samostatnost - být samostatný při plnění úkolů
  • spolupráce -  učit se pracovat v kolektivu
 
Ideály a klady Daltonského plánu:
  • Získávání samostatnosti (děti se učí zodpovědnosti za svoji práci, učí se spolupráci v týmu)
  • Plánování práce (možnost volby časového plánu a tempa každého jednotlivce)
  • Získání zdravého sebevědomí (dítě se naučí zhodnotit svoji práci)
  • Trvalejší upevňování vědomostí (žák si zapamatuje více, když k poznání dojde samostatně)
  • Vyloučení frustrace (práce v daltonském plánu není nikdy hodnocena negativně)
  • Rozvíjení a prohlubování vlastní tvořivosti