Daltonská výuka

PÝTEK 10.5.2019 Téma: Králík

Regi a Teri Č. si vzaly na starosti dnešní Dalton a rozhodně všechny mile potěšily. Nejen, že měly holky krásně připravené pracovní listy, ale ještě vzaly i živou králici Bobinu, která se dětem líbila nejvíce. Nejen já, ale i některé z dětí, chceme nyní svého králíčka domů. :-) Holky nám celou první hodinu vysvětlovaly veškeré potřebné věci ohledně chovu zakrslých králíků, názorně nám ukazovaly jídlo, vodítka a další podstatné věci, které jsou potřeba k chovu těchto milých zvířátek. A bylo ze všeho nejlepší, Bobinu jsme si mohli všichni pohladit a kouknout se, jak vypadá v celé své kráse. Druhá vyučovací hodina pak byla celá zaměřená na vypracovávání pracovních listů. V češtině se děti procvičily v I/Y a také zopakovali pády, rody a vzory podstatných jmen, nebo časovali slovesa. V matematice se děti opět vrátili k římským číslicím, řešení matematických rébusů anebo běžnému procvičení sčítání, odečítání a násobení čísel pod sebou. Krátká část pracovního listu byla také věnována Přírodovědě, kde žáci popsali tělo králíka nebo se dostali k omalovánce. Dnešní dalton hodnotím jako velice zdařilý a děvčatům moc a moc děkuji za jejich skvělou práci. :-)

PÁTEK 25.4.2019 Téma: Kontinenty

Daltonské listy se tentokrát nesly v duchu všechn kontinentů. Děti zjišťovaly rozlohu, porovnávaly, které kontinenty jsou největší nebo kde se nachází největší poušť. Děti musely hodně pracovat s mapou nebo i s internetem a dozvěděly se spoustu nových věcí. Dnešní Dalton byl kratší, proto se naprosto všichni dostali k extra úkolům, kde je čekaly další úkoly ohledně všech světadílů. Mimo jiné se někteří dostali i k četbě vlastní knihy nebo ke kreslení. Dnešní Dalton si vzali na starost Ondra s Tomem F. a moc se jim povedl. Moc klukům děkuji. :-)

PÁTEK 5.4.2019 Téma: Zdravá výživa

Dnes si vzaly všechno do parády Linda s Viky. Dětem osvěžily pojem zdravá výživa a já myslím, že úkoly, které byly pro děti připraveny, bylo opravdu povedené. V češtině jako obvykle děti doplňovaly I/Y v textu, ve kterém se mohli dozvědět, co to zdravá výživa je, co by měli jíst, co naopak ne, a na co by si měli dávat pozor. Dále si procvičili infinitiv sloves, zopakovali rody a vzory podstatných jmen. Matematika byla mnohem obsáhlejší, a tam žáci pracovali jak se zlomky, tak s písemným dělením, sčítáním a odečítáním pod sebou, římskými číslicemi a dokonce i rýsovali. V rámci nepovinných úkolů mohli kreslit, hledali správnou cestu ke zdravé výživě (bludiště) anebo také hledali rozdíly. děvčatům moc děkuji za jejich pilnou práci. Bylo to výborné!

PÁTEK 29.3.2019

Dnešní Dalton neprovázelo žádné téma, nýbrž na žádost některých dětí jsme pracovali v pracovních sešitech matematiky a češtiny. V češtině si děti pořádně zopakovali časování sloves, které momentálně probíráme v češtině a neminulo je také procvičování I/Y. Matematika už byla ale mnohem zajímavější! Po převodech jednotek se žáci vrhli do vyrábění tzv. Sonobovy krychle, která se skládá podobně jako origami  z barevného papíru. Děti nejen procvičovaly jemnou motoriku, geometrickou představivost, ale také pracovali jen dle návodu, bez toho, aniž by je naváděl učitel. Děti si musely pomáhat, ale výsledek skutečně stojí za to!

ČTVRTEK 21.3.2019 Téma: Žirafí svět

Všechny děti milují zvířata a velice rády se o nich dozvídají něco nového a zajímavého. A jelikož jsme už měli Dalton zaměřený na zvířata obecně, rozhodla jsem se pro děti připravit Dalton jen na jedno zvíře, o kterém budou mít šanci se dozvědět něco více. Tentokrát jsme se s dětmi dozvěděli spoustu věcí o žirafách. Jako tradičně jsme tohle téma probírali v českém jazyce a matematice. V češtině si děti zopakovaly doplňování I/Y - ať už jako koncovky podstatných jmen, tak i vyjmenovaná slova, hledali neznámá slova na internetu a jako pokaždé odpovídali na otázky z článku, čímž cvičíme čtení s porozuměním. Procvičili jsme si také vzory podstatných jmen nebo slovní druhy. V matematice děti čekaly slovní úlohy se žirafami, rýsování výběhu pro žirafy ve čtvercové mříži nebo matematická hádanka, pomocí které se dopočítaly až k zajímavostem o žirafách. Děti se například dozvěděly, že žirafí jazyk je dlouhý až 50 cm, že za den spořádají víc než 35 kg potravy, že žirafy spí jen 45 minut za den nebo že při spaní vůbec nezavírají oči a pijí vodu jen jednou za několik dnů. V extra úkolech mohly děti vytvářet žirafí masku, hledat informace v knihách, skládat žirafí puzzle a pro extra rychlíky byly připravené úkoly ještě navíc.

PÁTEK 15.3.2019 Téma: Hlodavci

Dnešní dalton si vzali na starosti Zdenda a Marťa H. I oni si zvolili téma, které je jim blízké a baví jej. Poprvé byla do Daltonu zařazena i přírodověda. V rámci ní si žáci přečetli zajímavosti o hlodavcích, odpověděli na otázky z textu a doplnili názvy některých zvířat. V českém jazyce je také čekal poučný text s doplněním I/Y a odpovězením otázek. Matematika se dětem velice líbila, protože se po dlouhé době vrátili k římským číslicím, a počítáním se zápornými čísly. Mimo jiné jim kluci připravili barevné počítání ve tvaru hlodavce, jež se nachází venku, což děti bavilo ze všeho nejvíce. V rámci extra úkolů mohly děti řešit bludiště, autobus, matematické čtverce anebo se mohli vyřádit v kreslení. Klukům moc děkuji za skvělé zpracování, které děti ohromně bavilo!

PÁTEK 22.2.2019 Téma: Cesta do Pravěku

Tento týden jsme se konečně vydali na cestu českými dějinami a jak jinak, než že jsme začali hned v Pravěku. Toto téma je dle mého názoru moc pěkné a i děti hodně zajímalo, a proto se tomuto tématu věnovaly i daltonské listy. V rámci češtiny děti luštily křížovky, doplňovali I/Y ve článku o lovcích mamutů, rozdělovali slova či určovali slovní druhy. V matematice je čekaly pravěké slovní úlohy a početní operace, ze kterých se dozvěděli, kolik takový mamut váží nebo měří. Tentokrát byla zařazena také vlastivědná část, kde děti opět luštily křížovky, spojovali k sobě správná tvrzení nebo správně řadili doby Pravěku tak, jak jdou za sebou. V extra úkolech pak mohli kresli, luštit osmisměrky nebo si číst komiks o mamutech a zjišťovat z listů různé zajímavosti. I tento Dalton hodnotím velice kladně, protože děti moc bavil a všichni se snažili vyplnit co největší počet cvičení. :-)

PÁTEK 15.2.2019 Téma: Cestujeme se Zikmundem a Hanzelkou

Celý tento týden nás v průběhu hodin doprovázelo nějaké vyprávění o panu Zikmundovi a Hanzelkovi, a to proto, že ve čtvrtek 14.2.2019 oslavil pan Miroslav Zikmund 100. výročí narození. V hudebce děti zpívaly africké písně, ve čtení si děti prohlížely fotografie z cest a poslechly si úryvky z jejich knih a komunitní kruh byl zaměřen také na toto téma. Proto jsme se tento týden vrhli do Daltonu na tohle téma. Kromě extra úkolů museli žáci splnit cvičení z českého jazyka, matematiky a angličtiny. V angličtině procvičovali názvy zemí a také slovíček, jež souvisí s cestováním. V matematice žáci řešili slovní úlohy ohledně spotřeby benzínu či peněz na cestě. V češtině si přečetli krátký článek o těchto dvou mužích, doplňovali I/Y, pracovali s encyklopediemi a internetem, když vyhledávali, co to znamená cestopis anebo vyhledávali název mouchy, která přenáší spavou nemoc. Někteří také napsali svůj krátký cestopis z cest do zahraničí. Extra úkoly byly také zaměřeny na pana Zikmunda a Hanzelku a děti vesměs vyhledávaly v knihách a novinových článcích různé informace. Všechny děti byly moc a moc šikovné.
 

PÁTEK 8.2.2019 Téma: Balet

Téma dnešního Daltonu bylo trošku nezvyklé, ale moc pěkné. Sára a Terkou J. si vzaly na starosti veškeré vypracování pracovních listů na téma Balet, jež je moc baví. Na žačátku hodiny nás přivítala baletka Sára, oblečena v tom správném ´dress codu´. Ukázala nám základní pozice baletky, vysvětlila všechny základní věci, ukázala nám pěkné pozice a některé z dětí měly dokonce možnost si jednu základní pozici vyzkoušet.  Nejen já, ale i děti se dozvěděly něco nového a všem nám připadal Dalton moc pěkný a velice zajímavý. Do listů byla opět zařazena čeština s matematikou. V rámci češtiny měly děti řešit morseovku, uspořádat správně lístečky z chodby, procvičili se ve vzorech podstatných jmen nebo doplňovali i/y. V matematice nás po dlouhé době čekala práce se zlomky, písemným násobením nebo počítání rovnic pomocí x. Extra úkoly byly velmi rozmanité: křížovky, osmisměrky, češtinářské práce a další. Děvčatům moc děkuji za jejich zpracování, bylo to krásné! V záložce: "Nahlédnutí do výuky" se můžete podívat na pár fotek z dnešního Daltonu.

 

PÁTEK 25.1.2019 Téma: České dějiny

Dnešní Dalton si vzala na starosti Viky a pojmula jej velice zajímavě. Vybrala si téma, které je jí blízké a jehož zpracování ji velice bavilo. Tradičně byla do Daltonu zařazena čeština a matematika. V českém jazyce se děti něco dozvěděly o založení Karlova mostu a samotném Karlu IV. K dispozici měly děti i naučnou knihu, kde zjišťovaly informace o českých králích, Boženě Němcové nebo Marii Terezii. V matematice je čekaly dějinné slovní úlohy, kde hlavní roli hrál třeba Přemysl Otakar II. Děti také musely rýsovat kružnice a trojúhelníky jako hradby. V extra úkolech pak hledali cestu v bludišti, kreslili Rudolfa II., nebo vypisovali panovníky. Dnešní Dalton byl skutečně povedený a děti navnadil na další hodiny Vlastivědy, jelikož velice brzy opustíme učení o České republice a vydáme se na cestu českými dějinami.

PÁTEK 11.1.2019 Opakování na pololetní práci

Dalton byl dnes uzpůsoben tomu, abychom se procvičili na pololetní práci, proto jsme pracovali v pracovních sešitech matematiky a češtiny. V češtině jsme především vyplňovali cvičení na vyjmenovaná slova a zopakovali jsme si trochu rod ženský. V matematice to pak byla směs rovnic, početních operací, slovních úloh a násobení a dělení. Všichni doufáme, že nám tento Dalton pomůže k tomu, abychom napsali pololetkyn na krásné známky!

PÁTEK 14.12.2018 Téma: Vánoce

S dětmi jsme se dnes naladili vánoční náladou pomocí Daltonu. Nově byla do daltonského bloku přidána i angličtina, tentokrát ale jen v lehké formě. Děti přiřazovali správná slova do vánoční písně. V matematice počítali zapeklité vánoční slovní úlohy, například za jak dlouho vyhoří svícen se 4 svíčkami, když je zapílíme všechny najednou a 1 svíčka hoří 45 minut. V češtině se dozvěděli zajímavosti o jmení, betlému a dalších věcech, jež jsou s Vánoci spojeny. V extra úkolech si mohli vyluštit čtyřsměrku, nakreslit vánoční obrázek, vyluštit vánoční bludiště nebo třeba napsat myšlenkovou mapu. Podařilo se nám vánočně naladit, a všichni se nemůžeme dočkat svátků!


PÁTEK 7.12.2018 Téma: Jdeme do divadla

V Daltonském bloku, který byl tradičně zaměřen na ČJ a M, děti řešily úkoly ohledně stáří našeho Zlínkského divadla a počtu jeho sedadel. Slovní úlohy připadaly některým dětem poměrně složité, protože bylo potřeba, aby pozorně četli zadání a popřemýšleli nad ním. Nakonec ale většina z nich úlohy vyřešila, což potěšilo nejen mne, ale i je samotné. Český jazyk byl vystaven na porozumění textu. Děti se něco dozvěděly o etiketě a zároveň musely odpovídat na otázky, které se vázaly k textu. V extra úkolech, ke kterým se dnes dostali téměř všichni, si mohli vyřešit matematickou Mikulášskou hádanku, pracovat s mapou ČR a vyhledávat různá pohoří či si dokonce číst z vlastní knihy nebo čítanky. Zde přikládám fota dětí při práci s mapou. Pro někoho to bylo těžké, někdo se v tom vyloženě vyžíval. :)

 

PÁTEK 30.11.2018

Dnešní Dalton byl zaměřený na opakování učiva jak v českém jazyce, tak i matematice. Téma nebylo nikterak jednotné, avšak i přesto si troufám říct, že děti bavilo. V rámci češtiny si zopakovali všechny pády, kde skloňovali podstatná jména a museli se rozmýšlet, zda uvedený pád je správný či není. V matematické části pak řešili úlohy zaměřené na zlomky. Zlomky jsou poměrně oblíbeným učivem v naší třídě a děti v něm doslova excelují, a proto je tahle matematická část bavila - mohli vybarvovat útvary a pracovat s učivem, které jim jde a tedy je motivuje do další práce. EXTRA úkoly byly velmi rozmanité. Někteří mohli rýsovat pomocí kružítka květinu, kterou následně vybarvovali, jiní zase pracovali s mapou ČR a vyhledávali pohoří a jejich největší horu. Jiná skupinka dětí pak vymýlešla 15 slov rodu středního, které skloňovali do všech pádů. Dle mého názoru byl Dalton velmi vydařený, ačkoli pro některé poměrně složitý, a to především kvůli pádům, které děti začaly zapomínat. Všechno ale brzy doženeme! :)

ÚTERÝ 20.11.2018 

Dnešní Dalton jsme opět pojmuli jako samostatnou a skupinovou práci v pracovních sešitech do M a ČJ, jelikož se nám to posledně osvědčilo a spoustu dětí velice bavilo. V části matematiky žáci procvičovali zlomky a zároveň se trochu procvičili v geometrii a počítání kachlíků. Co se českého jazyka týče, tak tam žáci opakovali slova jednoznačná a mnohoznačná. Jako extra úkoly na ně čekala hra DIPO - Zlomky a matematický rébus. Pro extra rychlíky pak bylo připraveno zjišťování různorodých údajů o našem patře, kde sídlíme. :) Žáci všichni do jednoho krásně pracovali a moc jim to šlo!

PÁTEK 16.11.2018 - Téma: Zvířecí svět

Dnešní Dalton se nesl ve znamení zvířat. V rámci povinných úkolů jsme měli jazyk český a matematiku. V jazyce českém si děti procvičily abecedu, zvířecí rčení a museli doplňovat vhodná přídavná jména k daným zvířatům. Žáci pracovali také na krasopisném přepisu básně o hadu škrtiči. V matematice pak zopakovali značení zlomů a počítali slovní úlohy. Extra úlohy byly ve znamení práce s encyklopediemi o zvířatech, kdy žáci vytvářeli plakáty a zjišťovali různé zajímavosti o různých zvířatech.

Téma bylo pro žáky atraktivní, a proto věřím, že si tenhle Dalton užili naprosto všichni!

ÚTERÝ 6.11.2018 

Dalton se dnes výjimečně konal v úterý, a to kvůli nadcházejícímu koncertu (v pátek). Děti nechtěly být o Dalton ochuzeny, a tak jsme dnešní Dalton zvolili trochu netradičně. Děti dostaly zadány úkoly z pracovních sešitů do Jazyk českého a matematiky, na kterých pracovali v průběhu 2 vyučovacích hodin. V matematice vytvářeli čtverce a kosočtverce, stříhali je napůl a rozhodovali se o rovnoramennosti trojúhelníků. Netradiční byla tahle úloha také v tom, že děti důkazy o trojúhelnících vlepovali do pracovního sešitu. Šlo o to, aby děti procvičily svoje prostorové a logické myšlení. V rámci češtiny si žáci zopakovali vyjmenovaná slova. 

PÁTEK 2.11.2018 - Téma: Halloween
Dnešní Dalton byl zaměřen na Halloweenské téma. Žáky opět čekaly dvě části pracovního listu, a to část matematická a část češtinářská. V matematice si děti procvičily všechny matematické operace, a to násobení, dělení, sčítání i odčítání především pomocí slovních úloh, písemného sčítání, dělení se zbytkem a dalších. V rámci češtiny si žáci procvičili čtení s porozuměním, kde na základě přečteného textu měli odpovídat na otázky. Na procvičení je také čekalo určování pádů nebo časování sloves. V extra úkolech pak mohli kreslit vydlabanou dýni nebo popisovat, zda doma Halooween slaví, jaký kostým by si na sebe vzali popřípadě co by vyvedli lidem, kteří by jim neotevřeli dveře a nedostali sladkosti. Každý si mohl vybrat to, co jej nejvíc baví a co mu nejvíce šlo. :)

PÁTEK 12.10.2018 - Téma: VZNIK ČESKOSLOVESKA
Daltonská výuka byla tento den zaměřena na státní svátek 28. října. Žáci se dozvěděli, proč je tento den svátek pomocí videa a prezentace. V rámci učiva pak žáci pracovali na vytvořených pracovních listech z hlediska jazyka českého (doplňování i/y, časování sloves z textu, skloňování podstatných jmen, opakování vět oznamovacích a tázacích) a z hlediska vlastivědného, kde dostali poměrně obsáhlý text, který měli za úkol si přečíst a následně odpovídali na dotazy typu, kdy se konala 1. světová válka, atd. Všechny informace získali přečtením textu. Extra bodíky pak mohli dostat za práci s dětskou knihou o T.G.Masarykovi. 

Dnešní Dalton byl součástí projektu 28. října, jehož se naše třída účastnila. Pro bližší info a fotky se koukněte do rubriky ´Nahlédnutí do výuky´. Všechny žáky musím opět moc pochválit za jejich aktivitu a zapálením, s nímž celý den pracovali. Podle mě se dětem Dalton moc povedl!

PÁTEK 5.10.2018 - Téma: VESMÍR

První blok Daltonu tohoto roku byl věnován tématu VESMÍR. Na začátek bylo dětem puštěno naučné video, kde si mohli zopakovat znalosti, které již nabyli v minulých letech a některé nové znalosti mohli nabýt. Ten, kdo dával při pouštění videa pozor, mohl nabýt extra bodů navíc, jelikož jim po první hodině byly odkryty otázky, které se týkaly vesmírných znalostí, jež byly prodiskutovány ve videu. Žáci pak samostatně či ve skupinkách pracovali na vyplňování pracovního listu, jež byl celý zaměřen na Vesmír. V jazyce českém žáci museli přečíst krátký článek a následně odpovědět na otázky z něj. Řešili přesmyčky a vyhledávali konkrétní slova v textu. V matematické části se pak ocitli ve vesmíru, kde se v ochodě neplatilo penězy, ale venušemi a počítali tak vesmírné slovní úlohy. Neminul je ani vesmírný šipkový graf pomocí něhož museli zaznamenat vesmírné zvíře. Úkoly dobrovolné pak byly zaměřeny z části na vesmírnou matematiku a z části na přírodopis. 

Děti byly velice šikové a každý poctivě pracoval sám, popřípadě s pomocí kamaráda. Děti dalton velmi bavil a se svou prací byli naprosto všichni spokojeni. :)

 

Co je to Dalton?

Daltonský učební plán je metodický způsob výuky, jehož autorkou je Helen Parkhurstová.

Je způsob výuky, který staví na třech základních principech:

  •  volnost - být zodpovědný za své učení
  • samostatnost - být samostatný při plnění úkolů
  • spolupráce -  učit se pracovat v kolektivu
 
Ideály a klady Daltonského plánu:
  • Získávání samostatnosti (děti se učí zodpovědnosti za svoji práci, učí se spolupráci v týmu)
  • Plánování práce (možnost volby časového plánu a tempa každého jednotlivce)
  • Získání zdravého sebevědomí (dítě se naučí zhodnotit svoji práci)
  • Trvalejší upevňování vědomostí (žák si zapamatuje více, když k poznání dojde samostatně)
  • Vyloučení frustrace (práce v daltonském plánu není nikdy hodnocena negativně)
  • Rozvíjení a prohlubování vlastní tvořivosti