ÚTERÝ 13.11.2018

M - pracovní sešit str. 21/2, 3

ČJ - pracovní sešit str. 19/3; opakování mnohoznačných x jednoznačných slov + prac. sešit str. 18/1

 

PONDĚLÍ 12.11.2018, 

M - zlomky, procvičování čtení zlomků, zápis zlomku. Pracovní sešit str. 21/1

  - dále můžete procvičovat zde: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://dumy.cz/nahled/77472

     a zde: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://dumy.cz/nahled/23210

SLOH - procvičování osnovy a vytváření nadpisů

ČJ - opakování spisovných a nespisovných slov. učebnice str. 40/6; procvičování na pracovních listech, Pracovní sešit: str. 19/1, 2a,b

 

PÁTEK 9.11.2018

M - nové učivo: zápis zlomku, čtení zlomků. Kouknout se do učebnice na str. 32. S dětmi jsme nedělali žádná cvičení z učebnice, ani pracovního listu, jen jsme se učili číst zlomky a zaznamenávat napřiklad 1/6 do kruhu nebo 2/3 do kruhu. 

ČTVRTEK 8.11.2018

ČJ - procvičování spisovných a nespisovných slov na tabuli a lístečcích; učebnice str. 40/7, 8 - slovně

M - opakování násobení a dělení (slovně, pomocí tabulek a hry), klidně zopakovat slovně malou násobilku - v pondělí bude krátký testík :)

STŘEDA 7.11.2018

ČJ - mateřský jazyk, spisovný x nespisovný jazyk, učebnice str. 39/přečíst rámeček

M - čtverec x kosočtverec; rýsování trojúhelníků; pojem uhlopříčka!

ÚTERÝ 6.11.2018

Děti dnes měli matematiku a češtinu formou Daltonu, tudíž cvičení vyplňovali ve skupinkách.

ČJ -pracovní sešit str. 30/9, 31/10, 11, 12

M - pracovní sešit 19/5; 20/6,7

      učebnice str. 24/1 do sešitu

PONDĚLÍ 5.11.2018

ČJ - Procvičování základních stavebních dvojic; učebnice str. 32/7, 9; následně jsme procvičovali na internetu a na mazacích tabulkách

M - rýsování rovnoramenného troúhelníku a krátký zápis do šešitu, co to je rovnoramenný trojúhelník; 

     Trojúhelník KLM, kde strana k = 6cm, strana l = 6cm, m = 7cm

     Trojúhelník ABC, a = 4cm, b = 4cm, c = 5cm

SLOH - sestavování osnovy

ČTVRTEK 1.11.2018

ČJ - procvičování předložek a spojek, které činí dětem potíže. Pracovní sešit str. 39/2(předložky) a str. 39/1(spojky)

M - rýsování trojúhelníků. Pojemenování stran trojúhelníka: strana a, strana b, strana c,...Rýsování trojúhelníků při zadání např. AB=6cm, BC=4cm, atd....

PŘÍ - Opakování učiva: houby. pracovní sešit str.3/1,2       str. 4 - celá strana (hlavně cvičení 3; cvičení 4 a 5 děti zkoušely, ale není nutno vědět)

STŘEDA 31.10.2018

ČJ - pracovní sešit 14/3, str. 39/1, procvičovali jsme předložky a spojky

M - pracovní sešit 18/3, 20/8; za domácí úkol mají děti udělat zvířátkové rovnice z učebnice na str. 26/19 - přepsat a vypočítat do velkého sešitu

ČTVRTEK 25.10.2018

ČJ - procvičování slovních druhů, pracovní sešit str.14/2 a, b,   str. 15/4

STŘEDA 24.10.2018

ČJ - procvičování slovních druhů, pracovní sešit str.14/1a,b

M - procvičování rovnic do sešitu. Rovnice:

         x+4=10

        6x+10=22

         2x+1=17

     - dále procvičování písemného dělení: pracovní sešit str. 17/12

VL - Demokratický stát ČR 

ÚTERÝ 2.10.2018

ČJ - procvičování kořenů slov na vytištěných prac. listech, na tabuli. Kdyžtak učebnice str. 27 - kouknout se na nějaká cvičení

M - učebnice str. 17/49 a,b - slovní úlohy počítané do sešitu;                    pracovní sešit: str. 11/22a

PONDĚLÍ 1.10.2018

ČJ - pomocí prezentací a tabule jsme si s dětmi zopakovili slovní druhy a slovesa (osoba, číslo, čas)

M - učebnice str. 8/3a,b;  dále jsem si s dětmi pomocí prezentací a na tabuli zopakovali dělení se zbytkem a zaokrouhlování

STŘEDA 26.9.2018

ČJ - pracovní sešit str. 9/7;   učebnice str. 16/9,10;   učebnice str. 17/14 - přepsat do sešitu

M - pracovní sešit str. 10/21; str. 7/11

PÁTEK 14.9.2018

M - pracovní sešit str. 7/12

PÁTEK 7.9.2018

M - učebnice str. 6/ Příklad na prostředí HADI

      učebnice str. 6/ Prostředí RODOKMEN, a k tomu se pojící cvičení A (na vedlejší straně - pravdivost tvrzení

PŘÍ - pracovní sešit str. 2/1,2

 

ČTVRTEK 6.9.2018

ČJ - pracovní sešit str. 4/1c,   str. 4/2,  str. 5/5. Dále jsme si s žáky zopakovali, co jsou to slova nadřazená, podřazená, souřadná.

M - pracovní sešit str. 4/1,2,       str. 5/1

PŘÍ - Naučili jsme se, co je to živá a neživá příroda a co do ní patří. V pracovním sešitě jsme udělali: str. 2/3

STŘEDA 5.9.2018

ČJ - pracovní sešit str. 4/1a,b

M - učebnice str. 5 (celá), str. 6 - tabulky s autobusem