ČTVRTEK 23.5.2019
ČJ
PS 68/8a, b
PS 68/9a
Zkoušet vymyslet větu v minulém čase a napsat správnou koncovku

M
Procvičujeme písemné násobení dvojciferným číslem

PŘÍ
PS 36/2
PS 38/2
PS 39/5  (Možná nebudete vědět všechny odpovědi, některé věci jsou pro děti navíc, takže se nic neděje :-) )
Příští týden: EKOSYSTÉM: POLE

STŘEDA 22.5.2019
ČJ
Procvičujeme shodu podmětu s přísudkem
PS 68/6a,b
PS 68/7
DÚ: 67/5

M
Učíme se písemné násobení dvojciferným nebo trojciferným číslem.
Do M-Šk malého sešitu vyzkoušet jakékoliv příklady
PS 35/4 - jenom první řádek

VL
Nové učivo: Husitské války (Ať se u mne nemocní přihlásí o zápis)

ÚTERÝ 21.5.2019
ČJ
Procvičujeme koncovky u sloves v minulém čase
PS 67/4a,b
PS 67/3

M
učebn. 90/4 - narýsovat do velkého ŠK sešitu
Pomalu se začínáme učit písemné násobení dvojciferným číslem

PONDĚLÍ 20.5.2019
SLOH
Ztratil se pes!

Děti dostaly tohle zadání a mohly si vybrat, jakým způsobem sloh zpracují. Buď jako popis děje (tedy příběh toho, co se stalo, proč se to stalo a jak to dopadlo), nebo inzerát (krátké, píšu já: mně se ztratil pes, kdy, kde, jak vypadá, jak se jmenuje, odměna) nebo zpráva v novinách (píšu jako redaktor, tedy že se někomu ztratil, kdy, kde, proč, ..)

Ještě nemáme hotovo. Děti dnes pouze začaly - hlavně se rozhodly, co a jak budou psát. Příští pondělí pokračujeme. :-)

ČJ
Učíme se shodu podmětu s přísudkem. Opakovat zápis v sešitě ŠK
učebn. 103/11 - dělali jsme formou skupinových prací. Stačí ústně a hlavně ZDŮVODNĚNÍ
učebn. 103/12 - přepsat v MN. čísle v MINULÉM čase do sešitu. Dělat správné koncovky u sloves a zdůvodňovat si proč. Děti mohou využívat sešit.

M
Opakovat rovnice a záporná čísla. Zétra píšeme testík.
PS 33/8 - nestihli jsme ale celé

PÁTEK 17.5.2019
ČJ + M
Dalton. Není potřeba nic dodělávat

VL
Nové učivo: Středověk

ČTVRTEK 16.5.2019
Jsme kompletní :-)

STŘEDA 15.5.2019
Dnes jsme opět kompletní. :-)

ÚTERÝ 14.5.2019
Dnes jsme opět kompletní :-)

Poslední hodina (TV) nám bohužel odpadla z důvodu obsazenosti tělocvičny. Venky bylo ošklivo, tak jsme udělali tato cvičení v matematice:
PS 32/4 - rýsování rovnoběžek
PS 40/1
41/5 - pouze první řádek
Po zbytek hodiny jsme si pak jenom četli :-)
 

PONDĚLÍ 13.5.2019
ČJ
Opakujeme vyjmenovaná slova
PS 32/15
PS 33/18a
Opakujeme větné vzorce a interpunkci před spojkama v souvětí - zkoušet jakákoliv souvětí, říkat si, kde přijdou čárky a zároveň dělat větné vzorce

M
PS 29/5
PS 30/10
DÚ: 30/11

PÁTEK 10.5.2018
ČJ + M
Pracovali jsme na Daltonu. Není potřeba nic dodělávat. :-)

VL
Nové učivo: Lucemburkové (Nemocní se u mne přihlásí o nový zápis do sešitu)
 

ČTVRTEK 9.5.2019
ČJ
Stále opakujeme větné vzorce
DÚ: učebn. 101/8a,b - přepsat do DOM sešitu

M
PS 28/2
PS 29/6
Rýsujeme čtverce a obdelníky

PŘÍ
Opakujeme Ekosystém POLE, přidáváme ekosystém LOUKA
Nemocní se u mne přihlásí o zápis hned, jak dojdou do školy.

ÚTERÝ 7.5.2019
ČJ
Neustále opakujeme větné vzorce a určování podmětu a přídudku + i rozvitých nebo holých (zkoušek jakékoli věty)
Opakujeme vyjmenovaná slova a slova příbuzná

M
Rýsujeme obdelník a čtverec pomocí kolmic (pravítka s ryskou)
PS 31/2a, 3
PS 28/1

PONDĚLÍ 6.5.2019
ČJ
Opakování vzorců věty
učebn. 97/20 - zkoušet psát věty dle vzorců (nemusí se týkat jen omylu či radosti - jakékoliv věty) - napsat do ŠK sešitu
Zkoušet jakékoliv věty na rozvitý a holý přísudek

M
Opakování záporných čísel, cokoli (7-10, -5-6,...)
Učíme se rýsovat čtvrec pomocí pravítka s ryskou
PS 31/1, 2b 

PÁTEK 3.5.2019
Jelikož jsem na semináři, děti pracují sami v pracovních sešitech, a tak toho stihnou hodně. :-)

ČJ
PS 69/1a, b, c
PS 69/2, 3
učebn. 98/22 - přepsat do šk. sešitu

M
PS 25/4
PS 26/5, 7, 8
PS 27/9, 11

VL
Není potřeba nic dodělávat. Děti opakují Přemyslovce.

ČTVRTEK 2.5.2019
ČJ
Opakujeme podmět a přísudek. + rozvitý a holý podmět a přísudek. Zkoušet jakékoli věty.
Rozdíl mezi věta jednoduchá x souvětí
Vzorce na zápis vět. učebn. str. 97/ rámeček
učebn. 97/19

M
učebn. 81/3 - zkoušet zpaměti
učebn. 81/6 - do velkého sešitu
učebn. 84/25 - vybrat některé příklady na indické násobení (příští týden budeme dělat testík)

PŘÍ
Nové učivo: Přírodada v létě: Ekosystém POLE

 

ÚTERÝ 30.4.2019
Dnes jsme opět všichni. :-)

PONDĚLÍ 29.4.2019
SLOH
Dokončení popisu osoby.

ČJ
PS 66/4a, b
PS 66/5a

M
učebn. 72/2 - zkusit jen některé (nemusí být všechny)
PS 24/8
DÚ: 28/4

PÁTEK 26.4.2019
Dnes jsme kompletní. :-)
 

ČTVRTEK 25.4.2019
Dnes jsme kompletní. :-)


STŘEDA 24.4.2019
Dnes jsme kompletní. :-)


ÚTERÝ 23.4.2019
ČJ
Opakujeme PODMĚT a PŘÍSUDEK
Nový pojem: NEVYJÁDŘENÝ PODMĚT. Děti umí poznat, že podmět (podst. jméno v 1. pádě) není obsaženo ve větě. Proto se určuje jako nevyjádřený podmět a je potřeba určit osobu.

Věty jako: 
Prší. (Podmět: to)
Přinesla nám buchty (Podmět: ona)
Dostala hezkou známku. (Podmět: ona)

Dalčí učivo: HOLÝ a ROZVITÝ podmět a přísudek. S dětmi jsme zapisovali do maléko ŠK sešitu z učebnice  na str. 94/rámeček - všechny příklady jsme opsali a naučili se, jak poznávat.

DÚ: 66/3a,b
 

M
učebn. 76/26 - dělali jsme formou skupinové práce. 
Opakujeme zápis čísel. Já dětem diktuji slovně, a ony zapisují. např: 1 231 521,   23 001, 185 569 atd. Zkoušejte jakákoliv čísla, některým dětem dělají pořád problém zápisy. Brzy bude testík
Osová souměrnost: nový pojem. Hráli jsme si s papírem: Přeložit na polovinu. Nakreslit třeba polovinu srdce nebo jakéhokoli útvaru. Vystřihnout. Vyjde nám osově souměrný tvar. Hlavně vysvětlit tento pojem

STŘEDA 17.4.2019
Program ke Dni Země. Neučíme se

ÚTERÝ 16.4.2019
ČJ
učebn. 92/ přečíst text nahoře
92/1, 2, 4
93/5 - dělali jsme formou skupinové hry. Děti mohou vymýšlet jakékoliv rozvité věty
93/ přečíst rámeček. DŮLEŽITÉ: Pamatovat si PODMĚT a PŘÍSUDEK (děti by už měly vědět, říkali jsme si to na začátku roku)

M
PS 26/7
PS 21/10
učebn. 75/16 - narýsovat do velkého ŠK sešitu

VL
Dokončili jsme učivo: Život za vlády Přemyslovců (děti si zápis opíšou od ostatních dětí)
v PÁ 26.4. (po Velikonocívh) píšeme test: Vláda prvních Přemyslovských knížat


PONDĚLÍ 15.4.2019
SLOH
Začali jsme psát popis osoby. Nemáme ještě dokončeno, budeme pokračovat po Velikonocích. :)
Děti mohou popisovat osobu ve svém okolí (maminka, tatínek, sestra, kamarádka,...) nebo si vymyslet imaginárního kamaráda a popisovat jej. 

ČJ
PS 64 - celá strana
PS 29 - dokončit cvičení, která nemáme vyplněna

M
PS 19/1 - dokončit
19/3
DÚ: 21/9

PÁTEK 12.4.2019
Dopravní hřiště - neučili jsme se

ČTVRTEK 11. 4. 2019
ČJ
PS 62/2b
63/1a, b

M
PS 19/1 - ještě jsme nestihli udělat celé

PŘÍ
PS str. 30, 31, 32 - udělat celé strany

STŘEDA 10.4.2019
ČJ
učebn. 88/ přečíst si rámeček dole a naučit se i/ý u zakončení sloves v přítomném a budoucím čase
učebn. 89/22 - na fólii nebo ústně
PS 62/2a
DÚ: PS 63/4

M
Nové učivo: Dělitelnost
učebn. 73/ přečíst rámeček nahoře. Jde o to, že číslo 11 nelze vydělit ničím jiným než sebou samým, nebo když vymyslím příklady na násobení, tak pouze příklad 11x1 = 11 (proto je to číslo PRVOČÍSLO) Číslo 12 jde pak dělit číslem 12, 3, 4, 6. Příklady na násobení s výsledkem 12 jsou: 12x1 = 12,       4x3 = 12 (pozor! 3x4 = 12, ale bereme, že je to to stejné, jen přehozená čísla)   6x2 = 12 (Opět, 2x6 = 12, ale jsou ta čísla jen prohozena)

Následně jsme trénovali na cvičeních v učebnici:
71/ 1, 2

VL
Nové učivo: Život za vlády Přemyslovců (nemocní se u mne přihlásí o zápis)

ÚTERÝ 9.4.2019
ČJ
učebn. 87/ přečíst si rámeček o podmiňovacím způsobu

M
PS 18/8
PS 18/9
DÚ: 20/4

PONDĚLÍ 8.4.2019
ČJ
PS 62/1 a, b,c
PS 62/3a
PS 63/3a, b

M
Opakujeme veškeré rýsování: kružnice (poloměr x průměr), trojúhelníky (i pravoúhlý a umět pojmenovat přepony a odvěsny)

PÁTEK 5.4.2019
ČJ + M
Není potřeba nic dodělávat. Pracovali jsme na Daltonu.

VL
Pokračujeme s vládou Přemyslovců. Nemocní mohou číst učivo v učebnici. 
 

ČTVRTEK 4.4.2019
ČJ
PS 61/3a

M
Pracovali jsme s kostrou krychle, kterou jsme si vytvořili.
Upevňovali jsme pojmy: stěna, hrana, vrchol. Počítali jsme, kolik stěn, hran a vrcholů má krychle. Kolik hran vychází z jednoho vrcholu
Pracovali jsme s krychličkama a stavili jsme stavby + jsme opakovali zápis plánů a pohledů shora, zepředu a z boku

PŘÍ
PS 29/1
PS 30/2

STŘEDA 3.4.2019
Dnes jsme v plném stavu. :-)

ÚTERÝ 2.4.2019
ČJ
učebn. 86/11 - stačí ústně
učebn. 86 - rámeček dole, rozkazovací způsob
DÚ: učebn. 90/25 přepsat do DOM sešitu

M
PS 16/2 - dodělat
PS 17/5
učebn. 70/8 - do velkého ŠK sešitu
 

PONDĚLÍ 1.4.2019
Dnes jsme v plném stavu. :-)