ÚTERÝ 22.2.2019
ČJ
PS 49/1, 3
učebn.  60/21 (na fólii nebo slovně)
DÚ: učebn. 61/25 (přepsat do domácího sešitu)

M
PS 38/6 (dodělat celé cvičení)
učebn. 45/6 (na folii nebo do školního sešitu. Pozor! Jsou tam dvě masky! Každá maska tak musí být za jiné zvíře! V každém barevné obdelníčku je pak za barvou stejné masky musí nacházet stejné zvíře!)

PONDĚLÍ 21.1.2019
ČJ
Opakovat vzory rodu středního: stačí ústné (skloňování + určování vzorů)
Opakovat vzory rodu ženského: určování vzorů, skloňování dle ŽENA, RŮŽE (stačí jakákoli slova ústně)

M
Opakovat římské číslice (ve čtvrtek bude testík)

PÁTEK 11.1.2019
ČJ
Dnes děti pracovali na daltonu v pracovních sešitech. Je proto potřeba doplnit tato cvičení, která jsou zároveň opakováním na pololetní test:
PS 47/3a, b
PS 30/6, 7, 8

M
Dnes děti pracovali na daltonu v pracovních sešitech. Je proto potřeba doplnit tato cvičení, která jsou zároveň opakováním na pololetní test:
PS 36/3
PS 40/9, 10, 12, 13
 

PŘÍ
PS 9/1
PS 10/3,4,5
PS 11/8
Nové učivo: Ekosystém: lidská obydlí

ČTVRTEK 10.1.2019
ČJ
Určování vzorů u ženského rodu (jen ústně, nahodilá slova)
PS 48/2, 3

M
Do velkého ŠK sešitu rýsování kružnic a úseček. Dávat pozor na POLOMĚR a PRŮMĚR!
kružnice k (S, r=3cm)
 kružnice m (S, d=10cm)
kružnice l (S, d=5cm)
kružnice k (A, r=4,1cm)
úsečka AB = 64mm
úsečka CD = 3,2cm

PŘÍ
Nové učivo: BEZOBRATLÍ (Až přijdou děti do školy, ať se u mne přihlásí o zápis)

STŘEDA 9.1.2019
ČJ
Opakování na pololetní test
PS 28/2, 4, 5

M
Opakování na pololetní test
PS 32/10


VL
Nové učivo: Počasí a podnebí ČR
                     Půda a zemědělství

PÁTEK 4.1.2019

ČJ
Opakování skloňování dle rodu středního + koncovky Y/I
Určování vzorů ženského rodu

M
Opakujeme řísmké číslice.
Opakujeme záporná čísla.
Do sešitu ŠK malý vypočítat toto písemné dělení:
729:3
866:2
921:5
382:4

PŘÍ
Nové učivo: Obojživelníci
PS 9/2
PS 10/7
PS 12/11
 

ČTVRTEK 3.1.2019

ČJ + M
Vánoční a Silvestrovské povídání

PŘÍ
Pokračujeme s živočichy. Dnes jsme probrali: PLAZI

PÁTEK 21.12.2018

Dnešní den byl u nás vánoční - koukali jsme na film, povídali si a rozdávali si dárky. Dnes jsme se vůbec neučili. ;)

ČTVRTEK 20.12.2018

ČJ
Určování vzorů u rodu ženského

M
Pokračujeme s římskými číslicemi.
PS 29/8

VL
Vyhledávání pohoří a nížin v mapě.

STŘEDA 19.12.2018

ČJ
Dnes jsme se učili skloňování dle rodu ŽENSKÉHO. Dětem jsem rozdala tabulky se skloňováním (nemocné děti dostanou hned, jak přijdou do školy, ale ať se u mne přihlásí!) Důležité: vzory určujeme dle koncovek v 1. a 2. pádě čísla jednotného. Tedy si řekneme:
Zeď bez zdi jako kost bez kosti, maminka bez maminky jako žena bez ženy. Děti zatím nemusí umět skloňovat. Jen aby věděly, že máme tyto vzory: žena, růže, píseň, kost a začínáme určovat vzory!

M
Opakování záporných čísel
uč. 42 - římské číslice. Naučit se! a přepsat do velkého školního sešitu čísla 1 - 10 + číslo 50, 100, 500, 1000

PŘÍ
Ryby. Děti dostanou zápis jak dojdou do školy, ať se u mne přihlásí!


ÚTERÝ 18.12.2018

ČJ
Opakujeme sloňování podstatných jmen rodu středního
So školního sešitu napsat tato slova: OBYDLÍ, TOPENÍ, KOTĚ, SELE. Všechna slova vyskloňovat v těchto pádech:
- 3. p. čísla jednotného
- 4. p. čísla jednotného
- 6. p. čísla množného
- 7. p. čísla množného

M
PS 28/6 (rovnice)
Neustále procvičovat písmené dělení a počítání se zápornými čísly
 

PONDĚLÍ 17.12.2018

ČJ
Opakování vzorů rodu středního i skloňování. Děti už musí umět perfektně!
učebn. 52/19 - ústně 

M
PS 27/2
Opakovat písemné dělní a záporná čísla

PÁTEK 14.12.2018

ČJ + M
Práce na Daltonských listech

PŘÍ
Učivo: Savci, ptáci. Žáci, kteří jsou nemocní, dostanou zápis po příchodu do školy. Ať se u mě ale přihlásí!

ČTVRTEK 13.12.2018

ČJ
PS 46/3a
DÚ na PO: PS 46/4

M
uč. 40/2 - vypočítat do malého školního sešitu
PS 27/4

PŘÍ
Pokračovní v savcích.
PS 11/9
PS 12/12

STŘEDA 12.12.2018
ČJ
PS 46/1a,b
PS 46/2a,b

M
Opakovat učivo ze včera. Uč. str. 40 - rámeček nahoře
učebn. 40/1 - na fólii
PS 28/5
DÚ: PS 27/1

VL
Povrch ČR - nové učivo. Chybějící děti dostanou zápis jak dojdou do školy - ať se u mne přihlásí.

ÚTERÝ 11.12.2018

ČJ
Dnes jsme začali se skloňováním dle vzoru STAVENÍ a KUŘE! Děti zatím mohou pracovat s tabulkami (které jsem jim dala) a sledovat koncovky. U vzoru KUŘE a MOŘE může být trochu problém - obě mají koncovku -e. Daný vzor tedy poznáme dle 2. pádu. Bez MOŘE bez KUŘETE
Učebn. 53/23 - stačí jen slovně nebo na fólii

M
Opakování počítání zpaměti: učebn. 40/3
Nové učivo na str. 40 - rámeček nahoře. Zopakovat prostředí krokování a prostředí schody. Následně zopakovat i zápisy ke krokování. DŮLEŽITÉ: povel čelem vzad znamená v přepisu závorku! (je to druhý šipkový graf v rámečku). Ve třetím šipkovém garfu v rámečku je důležitá informace, že když se nachází MÍNUS před závorkou, znaménka v závorce se ZMĚNÍ na opačná. Přepisy šipkového grafu jsou vždy pod ním. Ať si to děti pořádně zapamatují, jelikož je to důležité!

PONDĚLÍ 10.12.2018

SLOH
Dopsání slohu: Milý Ježíšku

M
Opakování malé násobilky
PS 26/8 

ČJ
Dát dětem všechny vzory rodu středního - zkusí napsat co nejvíce slov k daným vzorům
Zkoušet sakloňovat slova dle vzorů MĚSTO a MOŘE. Například: ŘÍKADLO v 7.p.č.mn.; NEBE ve 3.pádě č. jedn., SRDCE v 5. pádě č. mn., atd. (klidně jen ústně, na papír nebo do školního sešitu)
Dát dětem slova rodu středního - určují vzory

PÁTEK 7.12.2018

ČJ + M
Práce na Daltonských listech
 

PŘÍ
Savci - nové učivo. Až přidjou nemocné děti do školy, ať se u mne přihlásí o zápis. :)

PONDĚLÍ 3.12.2018

SLOH
Dopsání slohu "Milý Ježíšku"

M
písemné dělení. Učebnice str. 36 - naučit se dle rámečku. I dělení se zbytkem!

ČJ
učebn. str. 49/8 - ústně (vyhledávání různách pádů a koncovek ve vzorech MĚSTO, MOŘE)
do školního sešitu - vyskloňovat v 7.p v čísle J i MN tahle slova: jablko, jídlo, heslo, říkadlo, tykadlo, veslo (dávat pozor na koncovky! Vše se skloňuje dle vzoru MĚSTO, děti si mohou pomáhat stále s tabulkou na vzory)
DÚ: PS 43/1
        PS 44/2