Čtenářské deníky

V polovině ledna budu vybírat čtenářské deníky od dětí, abych do pololetí stihla vše opravit. Znovu zdůrazňuji, že je potřeba mít zapsáno 4 knihy (s některými dětmi jsem se domlouvala jen na 3 knihách, a to z důvodu obsáhlosti některé z nich). Ke každé knize je třeba mít alespoň malý obrázek (není třeba, aby byl nějak propracovaný), název, autor, lehký popis děje, a především vlastní názor na knihu! Součástí vlastního názoru může být zhodnocení knihy, porovnání knihy s jinou, zhodnocení náročnosti textu, zda byl děj předvídatelný, zda už děti něco podobného četli, proč si knihu vybrali či komu by ji doporučili. Iniciativě se meze nekladou, ale alespoň 2 - 3 řádky vlastního názoru být musí!

Pokud mají děti již čtenářský deník napsán, klidně mohou odevzdávat už teď - pokusím se jej vrátit co nejdříve, aby mohli začít psát knihy na druhé pololetí. :)

Také připomínám, že některé děti ještě nemají odprezentovanou ani jednu knihu. Stále to dětem připomínám, ale čas se nám pomalu krátí, tak ať to děti stihnou a nedostanou špatnou známku. ;)