Geometrie - čtvrtky

Ráda bych žákům připomněla ještě touto cestou, že každý čtvrtek budeme mívat GEOMETRII. Proto prosím veškeré pomůcky (pravítka, tužky, kružítka) nosit s sebou!