ŠVP - učebnice

Prosím, aby si s sebou žáci vzali pouzdra s pastelkami a fixami, aby si nezapomněli přezůvky, a také aby si s sebou vzali:

  • učebnici čítanky
  • pracovní sešit do matematiky
  • pracovní sešit do češtiny