Měsíční úkoly

V záložce ´MĚSÍČNÍ ÚKOLY´ je již ke stažení list s úkoly na měsíc říjen. Úkoly jsou zcela dobrovolné, tudíž list dětem vytiskněte, pokud jej budou chtít plnit. Na žádost dětí nemám problém jim úkoly vytisknout sama, ale čekám, že nebude zrovna velký ohlas. ;) Za každý splněný úkol děti dostanou 1bod. Body budou sbírat po celý rok a na konci roku bude vyhodnocení žáka, který si v plnění měsíčních úkolů vedl nejlépe. :)