Třídní schůzky v pondělí 24. 9. 2018

Vážení rodiče, 

srdečně Vás zveme na plenární schůzi, která proběhne v pondělí 24. září 2018 od 16:00 hod. v jídelně školy. Obsahem schůze bude projednání rozpočtu Sdružení rodičů při ZŠ Komenského I ve Zlíně na rok 2018/ 2019 a předání informací ze školy. Po skončení plenární schůze následují schůzky s třídními učiteli v jednotlivých třídách.

 

My se sejdeme v učebně IV.B, tedy v učebně 207, ve 2. patře. :)